Čo je JatPaks?

 

JetPacks je unikátna technológia vymeniteľných trysiek pre výrivky. Konštrukcia a technológia JetPacks je unikátna v tom, že ku každej tryske vírivky nevedie samostatné potrubie, ale vo vírivke je vedené len jedno potrubie ku každému miestu. A práve na tomto mieste je pripevnený vyberateľný panel JetPacks s jednotlivými tryskami.

Vďaka tejto technológií je v celej vírivke o 90% menej potrubia a riziko úniku vody a vzduchu je tak znížené na minimum. Niesú tu tiež deliace prvky a vetvenie, ktoré by sa mohli pokaziť. Zároveň je takto minimalizované trenie vo vnútri vedenia potrubia a sila jednotlivých trysiek je tak unikátna a maximálna.

 

 

 

Späť do obchodu